Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1903. december 31-én született, Budapesten.

Bécsben szerzett orvosi diplomát. Egyetemi évei alatt kapcsolatot létesített a magyar emigrációval és csatlakozott a munkásmozgalomhoz. Hazatérése után kapcsolatot talált a KMP-vel, melynek 1930-tól volt tagja. 1936-ig Bécsben végzett pártmunkát, majd pártutasításra Csehszlovákiába, utóbb Svájcba ment. A zürichi egyetem ideggyógyászati klinikájának volt tudományos munkatársa. A háború alatt megszervezte a Magyar Függetlenségi Front svájci csoportját. A háború után hazatért. KV Szervezési Osztály helyettes vezetője. Az MKP III. kongresszusa (1946 ) után létrehozott KV Szervező Bizottság titkárságának vezetője volt 1947 szeptemberéig, majd a KV Káder Osztály vezetője lett. A következő kongresszuson (1948 ) a KV és a KV Szervező Bizottság tagja lett.1949. május 17-én mint kémet letartóztatták és arra kényszerítették, hogy Rajkot jelölje meg felső kapcsolataként. Vallomása lett a Rajk -per alapja. Szőnyit 1949. október 15-én kivégezték.1955-ben rehabilitálták és 1956. október 6-án a Rajk -perben kivégzettekkel együtt helyezték el hamvait a Kerepesi úti temetőben.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1903. december 31-én született Budapesten. Eredeti neve Hoffmann volt. Középfokú iskolája elvégzését követően Bécsben folytatott orvosi tanulmányokat, az osztrák fővárosban került kapcsolatba a munkásmozgalommal.

1930-ban hazatért, és csatlakozott az illegálisan működő Kommunisták Magyarországi Pártjához (KMP), ám társaink lebukását követően visszatért Bécsbe, ahol orvosként praktizált, és közben a KMP hazai és külföldi szerveinek összekötőjeként tevékenykedett.

Az Anschluss-t követően Csehszlovákiába távozott, ám az ország 1939-es német megszállását követően Svájcba emigrált. Az alpesi államban sikerült szakmájában elhelyezkednie, a zürichi egyetem ideggyógyászati klinikáján dolgozott. Svájcban is folytatta kommunista tevékenységét, rendszeresen publikált kommunista folyóiratokba, megszervezte a Magyar Függetlenségi front svájci csoportját. Ekkoriban kezdte használni a Szőnyi nevet. A svájci hatóságok 1944-ben eljárást indítottak ellene, rövid időre internálótáborba került.

Az év októberében többedmagával hazaindult: Franciaországon, Olaszországon, valamint Jugoszlávián keresztült tért haza Magyarországra 1945 áprilisában. Azonnal megkezdte politikai tevékenységét, a Magyar Kommunista Párt (MKP) felépítésében nagy szerepet játszott. Az MKP Központi Vezetősége Szervezési Osztályának munkatársa, majd vezetője lett. 1947-ben kinevezték a párt káderosztályának vezetőjévé, országgyűlési képviselőnek választották, majd 1948 nyarán kooptálták az erőszakos pártegyesítéssel létrehozott kommunista párt, a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) Központi Vezetőségébe.

Az 1949-es választásokon újra mandátumot szerzett, ám május 16-án letartóztatták. Népellenes bűntett, kémkedés, hűtlenség, illetve a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés miatt – koholt vádak alapján – a Rajk-per negyedrendű vádlottjaként a Budapesti Népbíróság halálra ítélte. 1949. október 15-én kivégezték a Conti utcai börtön udvarán. Testét egy jeltelen sírba temették.

Megjegyzendő, a per koncepciója Moszkvából származott, ahol 1948-1949 telén új helyzet körvonalazódott. Egyrészt készült a leningrádi per, másrészt – a „kozmopolitizmus elleni harc jegyében” – antiszemita kampány indult. Rákosi Mátyás számára fontos volt, hogy hűségét minden adandó alkalommal bizonyítsa Moszkva felé, ráadásul a „titoista összeesküvés” vonala is felmerülhetett Rajk Lászlóék ügyében. 

1955. november 25-én rehabilitálták. 1956. október 6-án újratemetették.

Életút, tisztségek:

1930-tól a Kommunisták Magyarországi Pártja, 1944-től a Magyar Kommunista Párt, 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja tagja.

1945. április – 1946: Az MKP Központi Vezetősége Szervezési Osztályának munkatársa, vezetője.

1947. szeptember – 1949. május.: Országgyűlési képviselő.

1947. szeptember – 1949. május: Az MKP (1948. júniustól MDP) Káderosztályának vezetője. 

1948. június 14. – 1949. május: Az MDP Központi Vezetőségének tagja.

1948. június 15. – 1949. október 15.: Az MDP Központi Vezetősége Káder Osztályának osztályvezetője.

 

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023