Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1911 augusztusában született. 1930-tól részt vett a munkásmozgalomban, szabó mesterséget tanult.

1940-ben a kommunista párt tagja lett. A Hofherr és Schrantz gyárban érte a szovjet megszállás, ő lett az üzemi bizottság titkára, a gyár igazoló bizottság elnöke, majd hamarosan Kispest polgármesterévé választották. Dolgozott minisztériumi alkalmazottként, illetve sportfunkcionáriusként.

1962-1975-ig tagja volt az MSZMP KB-nak (póttag: 1962. november 24. és 1966. december 3. között; tag: 1966. december 3. és 1975. március 22. között).

Elvégezte a jogi egyetemet Summa cum laude fokozattal. 1953 és 1967 között Dunaújváros, majd 1967-tól 1973-ig Fejér megye tanácselnöke volt.

1976. december 14-én, életének 66 évében, váratlanul hunyt el.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1911. augusztus 20-án született Budapesten egy szabósegéd családjában. Fiatalon apja mesterségét folytatta, dolgozott Lentiben, majd Kispesten. 1930-ban kapcsolódott be a munkásmozgalomba, részt vett a Vörös Segély munkájában, belépett a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba, majd 1940-ben belépett az illegálisan működő Kommunisták Magyarországi Pártjába.

Magyarország szovjet megszállásának idején a kispesti Hoffher és Schrantz Gépgyárban dolgozott, itt a gyár igazolóbizottságának elnökévé választották, majd a település polgármestere lett. Funkcióját 1945 és 1948 között töltötte be. Ezt követően – mindennemű előképzettség nélkül – kinevezték a Fővárosi Vízművek igazgatójává. Kinevezésében – ahogy később az Országos Testnevelési és Sportbizottság elnökhelyettesi címében is – közrejátszott, hogy az egyesüléssel létrejött Magyar Dolgozók Pártja politikájának lelkes támogatója volt.

1953-ban a kiemelt ipari központ, Sztálinváros városi tanácsának elnökévé nevezték ki. Pozíciója annak ellenére volt teljességgel bizalmi, hogy inkább közigazgatási feladatokat látott el a Fejér megyei iparvárosban.

1966-ban elvégezte a Pécsi Tudományegyetemen jogi karát, majd feljebb lépett a ranglétrán: a Fejér Megyei Tanács VB elnökévé tette meg a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP). Tanácselnökként, előbb póttagként, 1966-tól rendes tagként bekerült az MSZMP Központi bizottságába (KB)

Nyugdíjazását követően, 1976. december 14-én hunyt el Székesfehérváron.

Életút, tisztségek:

1945. június – 1948. február: Kispest polgármestere.

1948. február – 1950.: A Fővárosi Vízművek igazgatója.

1950 – 1952: Az Országos Testnevelési és Sportbizottság elnökhelyettese.

1952 – 1953: Osztályvezető a Belügyminisztériumban.

1953. szeptember 15. – 1967. március 31.: Sztálinvárosi, majd Dunaújvárosi Tanács VB elnöke.

1967. április 1. – 1973. április 18.: A Fejér Megyei Tanács VB elnöke.

1962. november 24. – 1966. december 3.: Az MSZMP KB póttagja.

1966. december 3. – 1975. március 22.: Az MSZMP KB tagja.

 

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023