Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1951. március 1. és 1954. május 30. között az MDP KV póttagja.

1956 után a Hajdú Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának az elnöke volt.

1959. december 5. és 1962. november 24. között az MSZMP KB póttagja volt.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1911. február 11-én született Hódmezővásárhelyen, egy munkás családjában. Fiatalon bognár segédlevelet szerzett, majd 1926 és 1933 között kisiparosoknál tevékenykedett. A harmincas évek elején csatlakozott a szakszervezeti mozgalomhoz.

1933-ban tényleges katonai szolgálatra vonult be, érdekelte a katonai pálya, ám betegsége miatt 1937-ben leszerelték. Ekkor visszatért szülővárosába, ahol a Kokrun Kötszövőgyárban helyezkedett el segédmunkásként.

1944-ben szinte elsőként lépett be a Magyar Kommunista Pártba (MKP), üzemének egyik pártszervezője lett. Kinevezésében elvhűsége mellett közrejátszott az is, hogy az MKP alig-alig rendelkezett káderekkel a korszakban, a párt népszerűtlen volt Magyarországon. Az MKP nyomására – 1948 decemberében – kinevezték Hajdú vármegye (1950-től Hajdú-Bihar megye) alispánjának. Innen, 1950-ben tanácsi vonalra került: az adminisztratív, közigazgatási feladatokkal foglalkozó megyei Végrehajtóbizottság elnöke lett.

Tíz évet töltött pozíciójában, ekkor – közel a nyugdíjazásához – a Szövetkezetek Országos Szövetségének (SZÖVOSZ) állományába került, munkaköre különösebb politikai súllyal nem bírt.

Életének hetvennyolcadik évében, súlyos betegséget követően 1988. június 16-án halt meg Debrecenben.

Életút, tisztségek:

1944-től a Magyar Kommunista Párt, 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja, 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja.

1945 – 1948: A Kokrun Kötszövőgyár helyettes vezetője, vezetője.

1948. december – 1950. június: Hajdú vármegye alispánja.

1950. június – 1960.: A Hajdú-Bihar Megyei tanács Végrehajtóbizottságának elnöke.

1960 – 1962: A SZÖVOSZ elnöke.

1951: pártiskolát végez.

1951. március 1. – 1954. május. 30.: Az MDP KV póttagja.

1956.: jogász végzettséget szerez.

1958. november 16. – 1967. március 19.: Országgyűlési képviselő.

1959. december 5. – 1962. november 24.: Az MSZMP KB póttagja.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023