Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1911. március 5-én született Barcson A háború előtt tisztviselő volt. 1928-tól vett részt a munkásmozgalomban. 1933-tól a szociáldemokrata párt tagja, 1945-ben beválasztották az országos vezetőségbe. 1948. március 8-tól az SZDP Politikai Bizottság tagja.

Az egyesülési kongresszuson (1948. június ) KV-tag lett. Ezután a központi pártapparátusban dolgozott. A KV 1950 május i ülésén a KV Szervező Bizottság póttagja lett. 1950. augusztus 4 -től belkereskedelmi minisztériumi államtitkár, 1951. január 27 -től miniszterhelyettes. 1951. március 1 -én kimaradt a KV Szervező Bizottságból.1953. július 4 -től bel- és külkereskedelmi miniszterhelyettes, 1954. július 6-tól a belkereskedelmi miniszter első helyettese.

1956. április 14-én belkereskedelmi miniszterré választották. Október 31-én kimaradt a kormányból, de november 12 -én megbízták a minisztérium vezetésével. 1957. május 9 -én belkereskedelmi miniszterré választották. A VIII. kongresszuson (1962 ) KB-tag lett.

1966. december 7-én leköszönt le a tárca éléről, ezután az IBUSZ vezérigazgatója lett. A következő kongresszuson kimaradt a KB-ból és a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke lett. 1977-ben nyugdíjazták. 1988. május 25-én halt meg Budapesten.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1911. március 5-én született Barcson. Apja kereskedelmi alkalmazott, tisztivelő volt. Alapfokú iskolái elvégzését követően Pécsett, majd a fővárosban tanult, Felsőkereskedelmi iskolában érettségizett.

1929-ben a „Flóra” Első Magyar Stearingyertya és Szappangyár Rt-nél helyezkedett el, majd a cég jogutódjánál dolgozott tisztviselőként 1948-ig.

1933-ban belépett a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba, 1942-ig a főváros XIV. kerületében a szervezet elnöke volt. Ugyanebben az évben munkaszolgálatra hívták be, véglegesen 1945 áprilisában tért haza, ekkor a korábbi állomáshelyén – a XIV. kerületben – tagja lett a párt végrehajtóbizottságának.

1948 februárjában az SZDP Káderosztályának vezetőjévé nevezték ki, pozíciója kiemelt bizalmi jelleggel bírt, személyi kérdésekben döntött. Márciusban bekerült a szociáldemokrata párt szűk döntéshozó testületébe, a Politikai Bizottságába.

Az erőszakos pártegyesítéssel létrehozott kommunista párt, a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) létrejöttekor a párt Káderosztályának második emberévé emelték. 1949-ben – ideológiai képzését elősegítendő – Pártfőiskolára küldték, majd a kommunistákat támogató egykori szocdemként bekerült az MDP Központi Vezetőségébe.

1950-ben minisztériumi vonalra helyezte az állampárt: államtitkár, miniszterhelyettes, elsőhelyettes, majd miniszter is volt a Belkereskedelmi Minisztériumban.

1956 novemberében teljes mellszélességgel támogatta a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányt, és a régi-új állampárt, a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) politikáját. Az MSZMP Központi Bizottságába 1962-ben választották be, majd kinevezték a politikai súllyal nem bíró állami utazási vállalat, az IBUSZ vezérigazgatójává. 1978-ban nyugdíjazták.

Hetvenhét évesen, 1988. május 25-én halt meg a fővárosban.

Életút, tisztségek:

1933 -1942: Az MSZDP (1939-től SZDP) XIV. kerületi szervezetének elnöke.

1945 – 1948: Az SZDP XIV. kerületi végrehajtóbizottságának, a fővárosi törvényhatósági bizottságának tagja.

1948. február – június: Az SZDP Káderosztályának vezetője.

1948. március – június: Az SZDP Politikai Bizottságának tagja.

1948. június – 1949: Az MDP Központi Vezetősége (KV) Káderosztályának helyettes vezetője.

1948. június 15. – 1951. március 1. Az MDP KV tagja.

1949. május 15. – 1985. június 8.: Országgyűlési képviselő.

1950. május – 1951. március: Az MDP KV Szervezőbizottságának póttagja.

1950. augusztus 4. – 1951. január 27.: A Belkereskedelmi Minisztérium államtitkára.

1951. január 27. – 1953. július 4.: A belkereskedelmi miniszter helyettese.

1953. július 4. – 1956. április: A belkereskedelmi miniszter első helyettese.

1956: közgazdász végzettséget szerez.

1956. április 14. – október 31.: Belkereskedelmi miniszter.

1957. május 9. – 1966. december 7.: Belkereskedelmi miniszter.

1962. november 24. – 1970. november 28.: Az MSZMP KB tagja.

1967. január 1. – 1978.: Az IBUSZ vezérigazgatója.

 

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023