Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1923. július 10-én született Mohácson. Bőripari munkásként kezdte pályáját. 1941-1945 között Baján, majd Újpesten a bőrgyárban dolgozott.

1943-ban lett a kommunista párt tagja. 1945-49 között jogi diplomát szerzett Budapesten, emellett különböző pártbeosztásokban dolgozott: 1945-1947 között a MADISZ országos központjának, majd az MKP KV ifjúsági titkárságának munkatársa, 1947-49-ben az MKP, majd MDP KV állampolitikai osztályának munkatársa volt.

1949-55 közt a PM költségvetési főosztályának vezetője, majd 1955-57, illetve 1960-62 között pénzügyminiszter-helyettes, 1962-67 között pénzügyminiszter volt. 1967-75 között miniszterelnök-helyettes, 1967-73 között a kormány Gazdasági Bizottságának elnöke volt. 1975-től a Magyar Nemzeti Bank elnöke lett a kormány államtitkáraként (1988-ig).

Az MSZMP KB tagja volt 1966. december 3. és 1985. március 28. között.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1923. júlis 10-én született Mohácson egy gazdatiszt családjában. Mohácsi érettségi vizsgáját követően a bajai Sziebert Bőrgyárban majd a mohácsi Általános Bőrgyárban volt tímársegéd. 1943 tavaszán Újpestre került, ahol faragóként dolgozott, majd bőripari szakmunkásnak állt. 1943-ban belépett a Szociáldemokrata Pártba, onnan 1945-ben lépett át a Magyar Kommunista Pártba (MKP), amelynek ifjúsági titkárságán dolgozott.

1947 és 1949 között az MKP, illetve az MDP Állampolitikai Osztályának munkatársa volt. 1949-ben jogi egyetemet végzett, majd ideológiai képzését elősegítendő 1952-ben pártfőiskolát végzett.

1955. január 10-én kinevezték pénzügyminiszter-helyettesévé, amelyet 1957. január 31-ig, illetve 1960. augusztus 6. és 1962. november 27. között látott el; közben a minisztérium költségvetési főosztályvezetője volt. A pénzügyi tárcát 1962 és 1967 között vezette, közben beválasztották az állampárt parlamentjébe, a Központi Bizottságba, amelynek 1985 márciusáig volt tagja.

A Magyar Szocialista Munkáspárt 1975-ben kinevezte a Magyar Nemzeti Bank élére, kiemelt pozícióját egészen 1988. június 15-ig betöltötte. Tudományos munkássága során főképp pénzügyi joggal, illetve a II. világháború utáni gazdaságirányítási rendszer és gazdaságpolitika vizsgálatával foglalkozott.

2016 februárjában halt meg.

Életút, tisztségek

1943-tól a Szociáldemokrata Párt, 1945-től a Magyar Kommunista Párt, 1948-tól a Magyar Dolgozók Pártja, 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja.

1941 – 1943: tímársegéd.

1943 – 1945: bőripari segédmunkás.

1947. december – 1949: Az MKP Állampolitikai Osztályának (1948. júniustól Magyar Dolgozók Pártja) munkatársa.

1949: jogi végzettséget szerez.

1951 – 1952: Pártfőiskolát végez.

1955. január 10. – 1957. január 31: A pénzügyminiszter helyettese.

1960. augusztus 6. – 1962. november 27: A pénzügyminiszter helyettese.

1962. november 28. – 1967. április 14.: Pénzügyminiszter.

1966. december 3. 1985. március 27.: Az MSZMP KB tagja.

1967. április 14. – 1975. július 4.: A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnökhelyettese.

1975. július 4. – 1988. június 15. : A Magyar Nemzeti Bank elnöke.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023