Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1909. január 2-án született Budapesten. Kárpitossegédként kezdett dolgozni.

1929-34 között Párizsban, Belgiumban, Bécsben, Spanyolországban dolgozott. A Kommunisták Magyarországi Pártjának 1936-ban lett tagja, 1937-39-ben részt vett a spanyol polgárháborúban (századkomisszárként). Tevékenységéért többször internálták, bebörtönözték. 1941-ben hazatért, de rövidesen letartóztatták.

A szovjet megszállásig illegális kommunista csoportokban dolgozott, majd 1945 után pártmunkás-beosztásokat kapott. 1946-48 közt Somogy megye alispánja lett. Ezután a BM-ben, majd az FM-ben dolgozott, 1950-től pedig az Erdészeti Főigazgatóság vezetője volt.

1957 elejétől a fegyveres erők miniszterhelyettese, majd a belügyminiszter első helyettese lett. 1956 novemberében tagja lett az MSZMP Központi Bizottságának, amelynek haláláig tagja volt. 1958-tól a földművelésügyi miniszter első helyettese volt.

1962-től a Magyar Rádió és Televízió elnöke, 1974-ig az Állami Rádió és Televízió elnöke, 1974-1983-ig az Állami Rádió és Televízió Bizottság elnökeként dolgozott.

1988. december 15-én hunyt el.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1909. január 2-án született Budapesten, tisztviselő családban. Kereskedelmi érettségije megszerzését követően több helyen is szerencsét próbált: 1926–1927-ben Essenben, később Budapesten volt kárpitostanonc.

1929-ben Franciaországba távozott, ahol bányásznak állt, és belépett a Francia Kommunista Pártba. Az idő múlásával egyre több szerepet vállalt a mozgalomban, Párizsban szerkesztette a Párizsi Munkás című lapot. 1933-ban Madridban kárpitossegédnek állt – rövid hazai kitérőt követően visszatért az Ibériai-félszigetre –, részt vett a polgárháborúban. 1936-tól zászlóalj politikai biztosként, majd hadosztály törzsfőnökként részt vett részt a harcokban a köztársaságiak (kommunisták) oldalán. A bukást követően Franciaországba távozott, ahol internálták.

1941-ben tért vissza Magyarországra. 1942 májusában – illegális kommunistaként – letartóztatták, de augusztusban szabadon bocsátották, ekkor vonult illegalitásba. Tatabányán 1944 végén partizáncsoportot szervezett. A második világháború után csatlakozott a Magyar Kommunista Párthoz (MKP), politikai munkatárs lett, később a szintén Spanyolországot megjárt Rajk László titkára lett.

1948-ban a Kádár János vezette belügyminisztériumba került, itt a közigazgatási osztályt vezette, majd a minisztériumi keringőben a földművelésügybe került. Pozíciója Rajk letartóztatását követően inogni kezdett, így nem meglepő, hogy a Magyar Dolgozók Pártja csápja őt is elérte: távoznia kellett a minisztériumból, az Országos Erdészeti Főigazgatóság élére száműzték.

1956. decembertől a – megtorlások első szakaszában – a belügyminiszter helyettesének, 1957 és 1958 között a belügyminiszter első helyettesének nevezte ki a Kádár János vezette Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP). Kinevezésében közrejátszott jó kapcsolata Kádárral, illetve az, hogy 1956-ot megelőzően nem kompromittálta magát. 1958-ban kinevezték a földművelésügyi miniszter első helyettesévé. 1962-től a Magyar Rádió és Televízió, 1974-től 1983-ig az Állami Rádió és Televízió Bizottságának elnöke volt. Pozíciója a közvélemény formálásában, a dolgozók befolyásolásában kiemelt volt. Az MSZMP Központi Bizottságába (KB) 1956. novemberében kooptálták, a párt parlamentjének 1988-as haláláig tagja.

1988. december 15-én hunyt el. András nevű testvére a magyar és a szovjet állambiztonság tisztje, egykori „spanyolos veterán”, nagykövet volt, aki 1971-ben követett el öngyilkosságot.  

Életút, tisztségek:

1928-tól a Kommunisták Magyarországi Pártja, 1945-től a Magyar Kommunista Párt, 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja, 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja.

1930: A Párizsi Munkás című lap szerkesztője.

1946 – 1948: Somogy Vármegye alispánja.

1948 – 1949: A Belügyminisztérium Közigazgatási Főosztályának vezetője.

1949. december – 1956. október: A Földművelésügyi Minisztérium Elnöki Osztályának vezetője.

1950 – 1956. október: Az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetője.

1956. november – 1988. december 15.: Az MSZMP IKB, majd KB tagja.

1956. december 6. – 1958. január 15.: A belügyminiszter első helyettese.

1958. január – 1962: A Földművelésügyi miniszter első helyettese.

1958. november 16. – 1967. január 28.: Országgyűlési képviselő.

1962 – 1974: A Magyar Rádió és Televízió elnöke.

1974 – 1983: Az Állami Rádió és Televízió Bizottságának elnöke.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023