Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1911. április 16-án Rákospalotán született. Eredeti neve Wiener Tibor. Rákospalotán érettségizett.

Kereskedelmi tisztviselőként kezdte pályáját. 1930-ban lépett be a Szociáldemokrata Pártba. 1936-ban a párt ifjúsági szervezetének, az Országos Ifjúsági Bizottságnak egyik titkára.

A szovjet megszállás után az SZDP oktatási titkárságán dolgozott, majd a párt fővárosi titkára, 1945 augusztusától az SZDP vezetőségének tagja lett. Szorgalmazta a "munkásegységet", a két munkáspárt egyesülését követően az MDP Nagy-budapesti Bizottsága titkárhelyettese lett 1951-ig.

1949-ben a Munkásmozgalmi Intézetbe helyezték. 1951-től 1973-ig a Közoktatásügyi Kiadó, később Tankönyvkiadó Vállalat igazgatóhelyettese, majd igazgatója. 1973-ban nyugdíjba ment.

1948 és 1956 között az MDP Központi Vezetőségének tagja. 1945-1953-ig országgyűlési képviselő, 1950-1983-ig a fővárosi tanács, illetve a budapesti pártbizottság tagja. Az MSZMP X. és XI. kongresszusa a Központi Ellenőrző Bizottság tagjai közé választotta.

1983. november 20-án hunyt el.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1911. április 16-án született Rákospalotán. Eredeti családneve Weiner volt.

Négy polgári osztály elvégzését követően inasnak állt a Kunstaedter cégnél, ahonnan 1931-ben távozott. Ezt követően gyári munkásként, majd tisztviselőként tevékenykedett.

A munkásmozgalommal az 1920-as évek végén ismerkedett meg, amikor belépett a Barátság Szavalókórusba, amely szoros kapcsolatban állt a Magyarországi Szociáldemokrata Párttal (MSZDP). A pártba 1930-ban lépett be. 1936 és 1940 között függetlenített – fizetésért dolgozó – tisztviselőként az Országos Ifjúsági Bizottság titkára lett; a bizottság az MSZDP ifjúsági mozgalmának irányítószerve volt.

1938-ban rendőri felügyelet alá helyezték, majd behívták munkaszolgálatra, 1944 őszén tért haza a fővárosba. A szovjet csapatok megérkezéséig folyamatosan bujkált. Ezt követően a „szocdem” párt pártvezetőségének tagja lett: VB-titkár, oktatási titkár, valamint az ifjúsági titkárság munkatársa volt. 1945 novemberében nemzetgyűlési képviselőnek választották.

Az erőszakos pártegyesítést követően – 1948 júniusában – beválasztották a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségébe (KV). Tagságával párhuzamosan kinevezték a párt és a munkásmozgalom történetét kutató, rendszerező intézet, a Munkásmozgalmi Intézet igazgatóhelyettesének, ezzel politikai parkolópályára lökve az egykori szocdemet. Az intézettől tovább „ejtőernyőztették” a Közoktatásügyi Kiadó Vállalat, majd 1952-ben a Tankönyvkiadó Vállalat igazgatóhelyettesi székébe. A teljességgel súlytalan pozícióját 1955 és 1973 közötti igazgatói kinevezése követte.

Ugyan a Magyar Szocialista Munkáspárt X. kongresszusán beválasztották a párt Központi Bizottságába (KB), ám ez kirakatfunkció volt.

Hetvenkét évesen, 1983. november 21-én halt meg Budapesten.

Életút, tisztségek:

1930-tól a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja, 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja.

1936 – 1940: Az MSZDP Országos Ifjúsági Bizottságának titkára.

1945. augusztus – 1948.: Az SZDP pártvezetőségi tagja.

1945. november – 1953. március: Nemzetgyűlési (1947-től országgyűlési) képviselő.

1948. június 12. – 1956. október: Az MDP KV tagja.

1948 – 1951: A Munkásmozgalmi Intézet igazgatóhelyettese.

1951 1952: A Közoktatásügyi Kiadó Vállalat igazgatóhelyettese.

1952 – 1955: A Tankönyvkiadó Vállalat igazgatóhelyettese.

1955 – 1973: A Tankönyvkiadó Vállalat igazgatója.

1970. november 28. – 1985. március 27.: Az MSZMP KB tagja.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023