Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1925. november 28-án született Surdon (Zala megye). Apja tűzkovács volt. Eredeti szakmája kazánkovács. Olajipari technikumot, később pártfőiskolát végzett.

1943-tól olajipari munkásként dolgozott a MAORT-nál. 1945 óta a kommunista párt tagja. Röviddel a szovjet megszállás után pártmunkás lett, többször felmondott, de végül pártvonalon dolgozott mindvégig ezután. 1949-től funkcionárius az MDP Zala megyei Pártbizottságán. 1950-től párttitkár a Lovászi Olajüzemben. 1952-től az MDP Letenyei Járási párttitkára. 1955-től másodtitkár az MDP Zala megyei Pártbizottságán. 1962. február 8. és 1985. március 3. között a Zala megyei pártbizottság első titkára volt, majd nyugdíjba vonult. 1966. december 3. és 1985. március 28. között KB-tag. 1967-től országgyűlési képviselő, 1989-ben lemondott mandátumáról.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1925. november 28-én született Surdon (Vas vármegye) egy kovács családjában, a mesterséget ő maga is kitanulta. Csőszerelőként, később kazánszerelőként dolgozott. 1945-ben lépett be a Szociáldemokrata Pártba. A két munkáspárt egyesülésekor átlépett a Magyar Dolgozók Pártjába, és különböző politikai funkciókat vállalt.

1952-ben járási párttitkár lett, majd 1955-ben a párt megyei bizottságának titkárává lépett elő. 1962-től a megye „első embere lett” A megyét egészen 1985-ös nyugdíjazásáig vezette.

Életút, tisztségek:

1945-től a Szociáldemokrata Párt, 1948. júniustól, a Magyar Dolgozók Pártjának, 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja. 

1949 – 1951: az MDP Zala Megyei Bizottságának szervezési osztályának munkatársa.

1951 – 1952: Az MDP letenyei járási bizottságának munkatársa.

1952 – 1955: járási párttitkár.

1955 – 1956. november: Az MDP Zalai Megyei bizottságának titkára.

1962. február 8. – 1985. március 3.: Az MSZMP Zalai Megyei bizottságának első titkára.

1963 – 1989. május 30.: Országgyűlési képviselő.

1966. december 3. – 1985. március 28.: Az MSZMP KB tagja.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023