Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

Hivatalos életrajza nincs. Munkáscsaládban született. 1950-ben tagja volt annak az első csoportnak, melyet az SZKP Politikai Főiskolájára küldték tanulni (Gáspár , Komócsin , Matusek Tivadar, Nonn György). Rákosi szerint Sztálin külön engedélye kellett ahhoz, hogy az iskolán külföldiek tanulhassanak. A tanfolyam három éves volt, de Gáspárral együtt visszahívták korábban, és 1952 novemberében kinevezték a KV-Iroda vezetője.

1953 elején Farkassal és Pirossal részt vett Péter Gábor ügyének kivizsgálásában és személyesen is kihallgatta az ÁVH volt főnökét.

A KV 1953 június i plénumán kooptálták a testületbe; KV-titkár lett. Felügyeleti területe: Ipari és Közlekedési, Adminisztratív valamint a Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya és a KV Iroda. Az Adminisztratív Osztály 1953 szeptember éig tartozott hozzá. Az MDP III. kongresszusa után (1954 ) a Terv-, Pénzügyi és Kereskedelmi Osztályt is alá rendelték. Október 27 . után felügyelete alá tartozott az Ipari és Közlekedési Osztály Nehézipari, Közlekedési valamint Könnyűipari Szektor, Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya, KV Iroda. Ezután felügyelete alatt volt az ipari és Közlekedési 1955 márciusában az Adminisztratív Osztály visszakerült felügyelete alá. A KV 1955 november i plénumán átrendezték a KV Titkárság felügyeleti rendjét. Ezután az Ipari és Közlekedési, a Külügyi Osztály, a KV-Iroda, a Vasutpolitikai Osztály valamint Borsod, Fejér, Nógrád, Veszprém és Zala megye tartozott hozzá. 1955. december 20 -tól az Elnöki Tanács titkárát és a KV Élelmiszeripari Csoportját is felügyelte. A KV 1956 július i ülésén megszüntették a megyék korábbi felügyeleti rendjét. Továbbra is hozzá tartozott az Ipari és Közlekedési, a Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya, a KV-Iroda, valamint a Vasutpolitikai Osztály.

A KV 1956. október 23/24 -én éjszaka tartott ülésén kikerült a vezetésből.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1922. július 28-n született Budapesten, egy munkás családjában. Négy polgári osztály elvégzését követően 1936-tól tanoncként, később segédként dolgozott a Ganz Hajógyárban. Baloldali munkásként részt vett a szakszervezeti mozgalomban, 1940-ben csatlakozott az illegálisan működő Kommunisták Magyarországi Pártjához. 1944-ben behívták katonának, ám állomáshelyéről megszökött, és a Vörös Hadsereg megérkezéséig bujkált. Hazánk szovjet megszállását követően belépett a Magyar Kommunista Pártba.

1946 októberében az MKP XIII. kerületi Bizottságának politikai munkatársaként végzett pártfeladatokat. Az erőszakos pártegyesülést követően a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) bízta meg politikai feladatokkal: a Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetségének (DÉFOSZ) szervezési osztályát vezette. Mivel agilis, megbízható káder volt, kiemelték, és 1950 tavaszán a Szovjetunióba mehetett tanulni. Hazatérését követően – közvetlenül Rákosi Mátyás alá rendelve – megbízták az MDP Központi Vezetősége Irodájának vezetésével. Bizalmi emberként egyik vizsgálója volt a koholt vádak alapján letartóztatott, ám a ’40-es, ’50-es évek során számos jogsértést és bűntettet elkövető, valamint azokra parancsot adó Péter Gábor kihallgatásainak.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörését követően a szovjet csapatokhoz menekült, belépett a Magyar Szocialista Munkáspártba (MSZMP), amely megbízta a párt XIII. kerületi Bizottsága Ipari Osztályának vezetésével.

A Rákosi-korszakban kompromittálódott kádert végül a Budapesti Vegyipari Gépgyár igazgatói székébe ejtőernyőztették, a politika élvonalába nem térhetett vissza. 

Nyolcvankét évesen, 2004. február 13-án halt meg a fővárosban.

Életút, tisztségek:

1940-től a Kommunisták Magyarországi Pártja, 1945-től a Magyar Kommunista Párt, 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja, 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja.

1936 – 1946: Mintakészítő tanonc, segéd a Ganz Hajógyárban.

1946. október – 1947. március: Az MKP XIII. kerületi Bizottságának politikai munkatársa.

1949. március – 1950. május: A DÉFOSZ Szervezési osztályának vezetője, főtitkárhelyettese.

1950. május – 1952: Az SZKP Főiskolájának hallgatója.

1953. május 17. – 1958. november 16.: Országgyűlési képviselő.

1953. június – 1956. október: Az MDP KV tagja.

1953. június 28. – 1956. október 24.: Az MDP KV titkára.

1953. júl. 3.–1956. júl. 30.: A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának tagja.

1957 – 1959: Az MSZMP XIII. kerületi Bizottsága Ipari Osztályának vezetője, a Budapesti Vegyipari Gépgyár igazgatója.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023