Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1906. augusztus 25-én született Diósgyőrben. Eredeti foglalkozása lakatos.

Részt vett az antifasiszta ellenállási mozgalomban, többször ült börtönben. 1936-ben belépett a szociáldemokrata pártba. 1940-ben az SZDP VB tagja lett. 1945-től párt-, állami és gazdasági tisztségeket töltött be. 1950. július 1. és 1951. január 27. között belügyminisztériumi államtitkár, majd 1951. január 27. és 1953. július 4. között a belügyminiszter első helyettese. 1953-ban koholt vádak alapján bebörtönözték. 1956-ban rehabilitálták. 1956-58 között a XX. Kerületi Pártbizottsága első titkára. 1958-63 között a Fővárosi Tanács VB elnöke. 1963. március 20. és 1970. január 30. között munkaügyi miniszterré nevezték ki, majd 1971-től az MSZBT alelnöke. 1947-51 és 1959-65 között országgyűlési képviselő.

1959. december 5. és 1989. október 6. között KB-tag.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1906. augusztus 25-én született Diósgyőrben egy mészárossegéd családjában.

Fiatalon munkába állt: kifutóként, kovácsinasként is dolgozott. Ezt követően Pesterzsébetre költözött, majd lakatosként helyezkedett el a Fegyver- és Gépgyár Rt-nél.

A munkásmozgalomba 1933-ban csatlakozott be, ideológiai előadásokra, valamint eszperantó tanfolyamra járt, ideológiailag képezte magát. 1939-ben belépett a Szociáldemokrata Pártba, egy évvel később átlépett az illegálisan működő Kommunisták Magyarországi Pártjába. 1942-ben illegális kommunista tevékenység vádjával letartóztatták, hat hónapot töltött a rácsok mögött. Szabadulását követően büntetőszázadba sorozták, ám onnan megszökött és a szovjet csapatok megérkezéséig bujkált. Hazánk szovjet megszállását követően a Magyar Kommunista Párt (MKP) helyi pártszervezetében vállalt politikai feladatokat, innen Pestszentlőrincre, majd Kőbányára került titkárnak, pártszervezőnek.

1947-ben kiemelték, ekkor az MKP fővárosi pártbizottságának szervezései osztályára került osztályvezetőnek. Ezen munkakörében kötött szorosabb ismeretséget Kádár Jánossal, akinek 1948-as belügyminiszteri kinevezését követően ő maga is a minisztériumban vállalt politikai feladatokat. Először osztályvezetőként, 1950 nyarától államtitkárként szolgálata a Magyar Dolgozók Pártját, az egyesüléssel létrejött kommunista pártot.

Az 1951-es év meghatározó lett a középkorú káder életében: kinevezték a miniszter első helyettesének. Öröme azonban nem tartott sokáig, ugyanis az államvédelem ez év áprilisában letartóztatta. A Kádár-per egyik mellékperében, 1951. október 20-án tizenöt évi szabadságvesztésre ítélték, még feleségétől való válásra is rákényszerítették.

A Sztálin halálát követő viszonylagos enyhülés idején perének felülvizsgálatára került sor, ám csak 1956 szeptemberében rehabilitálták.

Ekkor politikai szerepet nem kapott, az Egyesült Izzóban helyezkedett el a munkaügyi főosztály vezetőjeként.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörését követően forradalmárok próbálták lakóhelyén felkutatni. A szabadságharcot ellenforradalomnak tartotta, és későbbi politikai szerepvállalása összefonódott a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) első emberével, Kádár Jánossal. Az MSZMP tagjaként először kerületi titkár, 1958 és 1963 között pedig a Fővárosi Tanács elnöke volt. 1963-ban munkaügyi miniszternek nevezték ki. Tárcáját 1970-es lemondásáig vezette.

Harminc éven keresztül, 1959. december 5-től 1989-ig volt az MSZMP Központi Bizottságának tagja. 1989-ben a Magyar Szocialista Párt tagja lett.

1993. június 29-én halt meg a fővárosban, temetésére a rákospalotai temetőben került sor.

Életút, tisztségek:

1945. január – 1946. január: Az MKP pestszenterzsébeti szervezetének szervezőtitkára.

1946. január – 1946. december: Az MKP pestszentlőrinci és az MKP budapesti-kőbányai szervezetének titkára.

1947. január – 1948. október: Az MKP Nagy-budapesti Bizottsága Szervezési Osztályának vezetője.

1948. október – 1950. június. 30.: A Belügyminisztérium osztályfőnöke és a Közrendészeti Főosztály vezetője.

1950. július 1.– 1951. január. 27.: A Belügyminisztérium államtitkára.

1951. január 27. – 1951. április 19.: A belügyminiszter első helyettese.

1954 – 1956: Az Egyesült Izzó munkaügyi főosztályvezetője

1956. november 8. – 1958: Az MSZMP XX. Kerületi Bizottságának első titkára.

1958. december 12. – 1963. március 19.:  Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottságának elnöke.

1959. december 5. – 1989. október 7.: Az MSZMP KB tagja.

1963. március 20.–1970. január 30.: Munkaügyi miniszter.

1971 – 1989: A Magyar-Szovjet Baráti Társaság elnöke.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023