Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

Az MDP KV tagja volt 1951. március 1. és 1954. május 30. között.

Kommunizmuskutató Intézet

1900-ban született. Fiatalon a Magyarországi Szociáldemokrata Párttal szimpatizált.

Az 1948-as pártegyesítéskor – ugyan sok szocdemet lebeszélt róla – ő maga átlépett a Magyar Dolgozók Pártjába (MDP). Pályájának alakulása egy igazi karrierista, opportunista káder képét adja ki, aki több pártfeladatot is ellátott.

1950-ben tette meg az MDP illetékes szerve a XI. kerületi pártbizottság titkárává. Titkári időszakát számos kritika érte, amelyeket a felettes pártszervek ki is vizsgáltak: bürokratikus (sok esetben diktatórikus) vezetési stílus, a pártmunka elvégzésének lassúsága, a szocdemek nem megfelelő módon történő háttérbe szorítása, valamint az „alsóbb szinteknek nyújtott elégtelen segítségnyújtás” jellemezte – többek között – titkári munkásságát. Az inkriminált jelentés továbbá erőszakosnak, gorombának, hiúnak jellemezte őt. A vizsgálatot követően távoznia kellett pozíciójából, ám a párt Központi Vezetőségének (KV) még tagja maradhatott 1954 májusáig.

Életút, tisztségek:

1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja tagja.

1950 – 1952: Az MDP XI. kerületi bizottságának titkára.

1951. március 1. – 1954. május 30.: Az MDP KV tagja.

 

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023