Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

Komárom megyében, Sárisápon született 1903. április 14-én, egy szegény bányászcsaládban. Elemi iskola hat osztályának elvégzése után bányamunkás lett.

1918-ban bekapcsolódott a munkásmozgalomba, majd Franciaországba ment. 1928-ban az illegális kommunista párt tagja. A húszas években visszatért Magyarországra, 1928-ban, 1932-ben, 1944-ben börtönbe került. 1944-ben, kiszabadulása után illegalitásba vonult és egy kicsi partizáncsoportot vezetett.

1945 és 1950 között a Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének főtitkára, a széncsaták egyik fő szervezője.

Az MDP Központi Vezetőségének tagja (1945. május 21. és 1951. március 1. között) és országgyűlési képviselő. 1950-től Salgótarjánban volt vezérigazgató, majd az Ércbányászati Vállalat igazgatója lett. 1956-ban fegyverrel harcolt a felkelők ellen, részt vett az MSZMP újjászervezésében. 1958-as nyugdíjba vonulása után a bányászszakszervezet tiszteletbeli elnöke lett.

1982. január 26-án, 79 éves korában hunyt el.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1903. április 13-án született Sárisápon egy szlovák gyökerű bányász családjában. Elemi iskolái elvégzését követően vájárnak tanult.

1928-ban belépett az illegálisan működő Kommunisták Magyarországi Pártjába. Egy évvel később elhagyta Magyarországot, bányásznak állt Franciaországban, ahol kapcsolatba került a helyi kommunista párttal.

1932-ben tért haza, ám illegális pártmunkáért letartóztatták, és egyéves börtönbüntetésre ítélték. Magyarország német megszállását követően újból letartóztatták, kiszabadulását követően egy – Sárisáp környékén tevékenykedő – partizáncsoport aktív tagja lett.

1945 nyarán az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagja lett, novemberben újból mandátumot kapott. A háború befejezésének évében bekerült a Magyar Kommunista Párt (MKP) Központi Vezetőségébe (KV), 1951-ig maradt a szerv tagja.

1950-ben kinevezték a Salgótarjáni Szénbányák Vállalat igazgatójává, 1958-ban pedig a bányászszakszervezet elnökévé. 

Hetvenkilenc évesen, 1982. január 26-án Budapesten halt meg.

Életút, tisztségek:

1928-tól a Kommunisták Magyarországi Pártja, 1945-tól a Magyar Kommunista Párt, 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja, 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja.

1945. május – 1951: Az MKP (1948. júniustól MDP) KV tagja.

1945. június – 1958: Az Ideiglenes Nemzetgyűlés (1947-től Országgyűlés) tagja.

1945 – 1950: Magyar Bányamunkások Szabad Szakszervezetének főtitkára.

1950 – 1958: A Salgótarjáni Szénbányák Vállalat igazgatója.

1958 – 1961: A Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke.

1948. október 20. – 1953: A Szakszervezetek Országos Tanácsának alelnöke.

 

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023